Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Frozen Elsa và Anna đã được mời đến một buổi tối bằng xã hội thượng lưu có tổ chức. Trước khi đi, họ sẽ mở tủ của họ và phải chọn quần áo và phụ kiện phù hợp và chính xác cho sự kiện trọng đại này và do đó để lại cho họ tất cả kem, mà đối với một số họ là ai.