A New Beginning, From Sad to Fab

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để có nhân vật chính của chúng tôi đã phá vỡ trái tim của cô là buồn. Nhưng không có thời gian để tình trạng nghèo nàn, hiện đang trải qua một phiên tốt về trang điểm, tóc, khuôn mặt, chỉnh sửa móng tay và lựa chọn trang phục để khôi phục lại vẻ đẹp và vui thân mật và, trong ngắn hạn, bắt đầu lại.