A Dumb Family Die

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gia đình này không phải là quá thông minh và tất cả các hoạt động giải trí mà phát triển kết thúc trong bi kịch. Trở thành thiên thần hộ mệnh của bạn và tránh điều tồi tệ nhất.