Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Gia đình này không phải là quá thông minh và tất cả các hoạt động giải trí mà phát triển kết thúc trong bi kịch. Trở thành thiên thần hộ mệnh của bạn và tránh điều tồi tệ nhất.