Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Vào đêm Halloween zombies và xác ướp ra khỏi ngôi mộ của họ để xâm chiếm thành phố. Hãy thử để ngừng sử dụng vũ khí mà bạn có thể mua và đưa vào hàng tồn kho.