Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

bạn chỉ chiến đấu chống lại một đội quân lính trong Thế chiến II. Tìm vũ khí mới và đạn để tồn tại.