Quảng cáo
9.8
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Những thây ma đã đạt đến biên giới với Mexico và bạn phải ngăn chặn chúng với nhân vật chính mà bạn chọn.