Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Công chúa Rapunzel đã giảm ngựa và cần sự giúp đỡ của bạn để chữa lành. thuốc Dale, nhìn gãy xương, đặt băng và tất cả mọi thứ bạn cần.