Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giả lập bên Super Bowl bằng cách tính toán các góc độ và sức mạnh để bắn và đánh dấu tất cả như nhiều như bạn có thể.