Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chơi trò chơi miễn phí trận mát 3 này! Phù hợp với mèo, thỏ và con gấu để có được điểm và kiếm được tiền xu. Lưu các con vật nuôi và giúp bạn tiến bộ thông qua các cấp độ khác nhau với quyền hạn tuyệt vời.