Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Ông điều hành một tiệm kem phục vụ khách hàng của bạn, hãy làm theo các bước của màn hình đầu tiên để tạo ra kem với thành phần họ yêu cầu bạn.