Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ông điều hành một tiệm kem phục vụ khách hàng của bạn, hãy làm theo các bước của màn hình đầu tiên để tạo ra kem với thành phần họ yêu cầu bạn.