Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tìm hiểu để làm ba kiểu tóc đẹp cho trường, nhưng bạn phải vội vàng để rửa và chải mái tóc của mình hoặc bạn bè của chúng tôi sẽ đến sau.