Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ông điều hành một trang trại thu ngô và các sản phẩm thức ăn khác để nuôi gà và các động vật khác mà bạn nhận được.