9.9
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Rất tốt nhiều trò chơi mà trong đó bạn phải chọn căn phòng mà bạn sẽ phải đối mặt với những người dùng khác bằng cách sử dụng các kỹ năng của robot của bạn.