9.7
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy tưởng tượng như thế nào các chị em sẽ đông lạnh tại thời điểm hiện tại. Giúp họ để được đẹp để đi học bằng cách chọn trang điểm và quần áo mà bạn thích.