Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp Elsa và Jack nụ hôn để mua sắm mà không Kristoff Anna hay nhìn thấy chúng. Do đó trong khi họ đang bị phân tâm và ngày vội vàng để hoàn thành mỗi cấp độ.