Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thứ ba của một trong những Bomberman tốt nhất của web. Chọn nhân vật của bạn và chiến đấu đối thủ của bạn là người sống sót cuối cùng của mỗi màn hình.