Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Barbie đã được trao một cơ hội thứ hai sau khi đột phá Ken. Bạn phải giúp Ken trả lời đúng câu hỏi về Barbie hay cô sẽ nổi giận và sẽ không quay lại với anh ta.