Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Barbie là một blogger thời trang và nhu cầu giúp đỡ của bạn để làm cho hình ảnh đẹp của quần áo, một bữa ăn sáng ngon và phong cách khác nhau.