Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tạo điên và thú vị cho kiểu tóc 'Apple trắng', bạn có thể cạo tóc của bạn hoặc tăng trưởng nhiều, curl hoặc thẳng, thay đổi màu sắc và tất cả mọi thứ mà bạn có thể nghĩ đến.