Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Angela có một khoang trong một chiếc răng và phải đi đến nha sĩ để chữa lành. Rửa răng đầu tiên và sau đó sử dụng các phương tiện cần thiết để thực hiện một điền, bạn cũng làm giảm đau với những nụ hôn của Tom hoặc máy tính bảng.