99 Balls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn phải nhấn vòng tròn với vẻ đe dọa xuống nhiều lần theo chỉ dẫn của số họ trông. Chỉ khi đó bạn sẽ đạt được chúng biến mất trước khi bạn nhận được bị đè nén. Mười tài khoản kỹ thuật như đánh bida và những người khác sẽ được giúp đỡ rất nhiều.