8 Gears

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mỗi răng đúng cách để đi từ máy phát điện để kết thúc và do đó có được điện. Hãy suy nghĩ về nơi bạn đang đi và làm từng hạng mục trước khi thời gian chạy ra ngoài.