9.6
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn đối thủ của bạn, lấy cue và ném quả bóng trắng vào quả bóng màu. Từ đó bạn sẽ phải cố gắng làm cho tất cả chúng vào túi của họ. Bạn biết nó hoạt động như thế nào, nếu bạn không nhận được nó bạn bỏ qua lượt. Nếu bạn thành công, bạn lặp lại. Và nếu bạn đặt quả bóng đen trước thời gian, vui vẻ kết thúc.