8 Ball Billiards Classic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn đối thủ của bạn, lấy cue và ném quả bóng trắng vào quả bóng màu. Từ đó bạn sẽ phải cố gắng làm cho tất cả chúng vào túi của họ. Bạn biết nó hoạt động như thế nào, nếu bạn không nhận được nó bạn bỏ qua lượt. Nếu bạn thành công, bạn lặp lại. Và nếu bạn đặt quả bóng đen trước thời gian, vui vẻ kết thúc.