7x7 Ultimate

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với các khối màu sẽ được gửi, bạn sẽ phải điền vào một lưới để chúng được sắp xếp theo nhóm cùng màu. Một khi ba hình khối kết thúc, chúng sẽ biến mất và rời khỏi phòng nhiều hơn. Các bạn còn quản lý để giữ cho lưới điện vừa phải rộng rãi, càng có nhiều điểm bạn sẽ tạo ra.