4 in a Row Classic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi bốn-trong-một hàng cổ điển như nó sẽ được chơi. Hai người tham gia, một hội đồng quản trị và một số ít các chip màu đỏ hoặc màu xanh. Bạn chọn màu mà bạn thích nhất và cố gắng căn chỉnh bốn màu, có thể là dọc, ngang hoặc chéo. Tất cả điều này trong khi bạn cố gắng rằng đối thủ của bạn không nhận được nó trước khi bạn.