3DChess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn yêu thích trò chơi cổ điển và cờ vua nhiều hơn bất kỳ trò chơi nào khác, ở đây bạn có một phiên bản ảo theo ba chiều mà, mặc dù xuất hiện, không xa cờ vua của tất cả cuộc sống. Đó là về việc đối mặt với một người bạn hoặc máy và đánh bại họ bằng cách ép vật chất xám và suy nghĩ rất tốt các chuyển động của chip của bạn.