3D Solitaire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bởi vì lần thay đổi và tiến bộ công nghệ nhảy vọt, ở đây bạn có hiện đại nhất và phiên bản trò chơi ba chiều cổ điển của Solitaire. Châm ngòi cho chữ, di chuyển một mình và các quỹ là kỳ lạ, nhưng đừng để bị lừa, đây là trò chơi của một đời và được chơi với các quy tắc tương tự như mọi khi.