3D Penalty

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đánh dấu tất cả các mục tiêu hình phạt như bạn có thể tính toán một cách chính xác các góc phát hành cho các thủ môn đã không nhận được để ngăn chặn đối phương.