3D City Racer 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một chiếc xe thể thao trong một thành phố trống rỗng với tổng số và tuyệt đối tự do để tăng tốc, trượt hoặc va chạm bất cứ nơi nào bạn muốn. Các đường dốc cụ thể mà bạn sẽ tìm thấy sẽ đặt một điểm cảm xúc nhiều hơn, có thể nhảy với họ và tiếp cận những đám mây vui vẻ.