3D City : 2 Player Racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi bộ trên đường phố của bất kỳ thành phố nào với tốc độ tối đa cạnh tranh trong các cuộc đua xe ly kỳ. Chọn chiếc xe bạn thích nhất, và bạn càng tự tin hơn, bấm máy gia tốc không mệt mỏi và đến vạch đích trước bất cứ ai khác.