3D Chess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cờ vua đã có mặt trên trái đất hàng trăm năm. Và nó sẽ chứa thêm một nghìn, khi được chơi ở các chiều song song trong ba chiều, giống như chiều này mà bạn có trước mắt. Các quy tắc là cổ điển và vui vẻ là không thể tránh khỏi.