3D Bowling

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một mình, kèm theo một người bạn hoặc máy, với trò chơi này bạn có thể chơi bowling một cách thực tế nhờ vào ba chiều. Lấy bóng, ném nó khó khăn, trực tiếp mà bên bạn muốn đi và cố gắng không để lại một bolus chân duy nhất.