3D Basketball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiển thị các kỹ năng của bạn để khởi động giỏ trong trò chơi bóng rổ 3D này. Càng có nhiều rổ bạn đánh trúng, quả bóng càng mạnh và khả năng bạn càng ngạc nhiên với mỗi cú ném mới và layup tiếp theo. Đừng để nó bị trả lại vòng và biến mất và thu thập số điểm cao nhất có thể.