3D Anime Fantasy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bây giờ bạn có cơ hội để tạo ra chiến binh Anime của riêng bạn. Chọn quần áo, phụ kiện, kiểu tóc, vũ khí, thú cưng của bạn và thậm chí cả các quyền hạn sẽ có sẵn. Tất cả điều này trong một thẩm mỹ của trò chơi 3D ảo giác.