3D Air Racer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một chiếc máy bay thông qua một kịch bản hoàn toàn thực tế nhờ có ba chiều. Bạn sẽ phải đi qua các vòng khác nhau dọc theo chuyến bay. Nếu bạn không đi qua, kế tiếp sẽ không xuất hiện và thời gian sẽ cạn kiệt trước khi bạn vượt qua nhiệm vụ.