3D Air Hockey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Air Hockey cổ điển trong phiên bản ba chiều, mang đến cho nó một chủ nghĩa hiện thực mà đôi mắt của bạn không quen thuộc. Di chuyển đĩa của bạn nếu bạn có thể và tránh đối thủ để đánh dấu mục tiêu của bạn trước khi bạn nhận được để lại một món quà trong của bạn. Nếu có hai, tốt hơn.