3 Point Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên sân bóng rổ này là trục có nhiệm vụ là làm như giỏ nhiều như có thể. Tất cả mọi thứ sẽ rất tuyệt nếu bạn không nói với đối thủ người sẽ cố gắng để ngăn chặn bức ảnh của bạn, không phụ thuộc vào vị trí mà từ đó bạn đang nằm. Tránh và quản lý để chuyền bóng thông qua các hoop.