3 Fantasy Heroes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một nhóm đáng sợ của quỷ khổng lồ đang hướng đến lâu đài với những ý định xấu. Nhiệm vụ của bạn là để ngăn chặn chúng. Mỗi troll mang gán kiểu chiến binh, những người sẽ giết hắn. Bạn phải chọn nó đúng hay không bạn có thể dừng chân hôi thối của họ.