2048 Pucks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn phải ném những quả bóng bao gồm một số được ghi vào những quả bóng khác ở cùng vị trí. Ý tưởng là thêm cả hai hình đều đánh những quả bóng đó và tạo ra một carambola. Vì vậy, khi thêm chúng hợp nhất và trên bảng bạn luôn giữ một số lượng ít hơn mười hai quả bóng.