2048 Cute Creatures

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong bảng này, bạn sẽ tìm thấy các thẻ khác nhau với hình ảnh của các động vật khác nhau và đáng yêu. Nhiệm vụ của bạn là di chuyển chúng từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới, với ý định hợp nhất những người có chung hình ảnh và thêm số liệu cho đến khi bạn đạt đến năm 2048.