2020 Deluxe

Đang tải trò chơi...
Hãy thử để điền vào bảng bằng cách khéo léo phù hợp với các mảnh khác nhau mà bạn có, kiếm được điểm khi bạn hoàn thành toàn bộ hàng.