2020! Jelly Time

Đang tải trò chơi...
Đặt miếng gelatin cách tốt nhất để xóa các hàng và cột để kiếm điểm và di chuyển đến cấp độ tiếp theo.