2020! Jelly Time

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt miếng gelatin cách tốt nhất để xóa các hàng và cột để kiếm điểm và di chuyển đến cấp độ tiếp theo.