1941 Frozen Front

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sống lại những trận chiến của Thế chiến II quân đội Liên Xô hoặc lựa chọn quân đội Đức để dẫn dắt binh lính và xe tăng của mình để thúc đẩy và phá hủy căn cứ của đối phương.