18 Wheeler Lumber Cargo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nơi đầu tiên gánh nặng đúng trên xe tải của bạn, và sau đó làm cho di chuyển đi bộ đường dốc và gập ghềnh cố gắng không để thả bất cứ thứ gì trên đường đi.