13 Days After Survival

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tồn tại cuộc xâm lược zombie bằng cách chụp tất cả những ai đến với bạn, anh ta chỉ vào đầu đến chết sớm.