Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tồn tại cuộc xâm lược zombie bằng cách chụp tất cả những ai đến với bạn, anh ta chỉ vào đầu đến chết sớm.