1212!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn có thể tùy ý sử dụng một bảng trống và nhỏ giọt liên tục các hình hình học mà bạn sẽ phải điền vào toàn bộ các hàng, khớp với các hàng có cùng màu. Khi bạn nhận được nó, họ sẽ biến mất rời khỏi phòng cho đợt tiếp theo.