10x10 Ice Cream Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi vui này trò chơi kem, nơi bạn phải đặt các mảnh Tetris phong cách. nhiều bảng để có được những hương vị tương tự như vậy tất cả biến mất và chuyển sang cấp độ tiếp theo.