Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

tương tự như Tetris cổ điển nơi bạn phải đặt các mảnh một cách chính xác để hoàn thành các hàng và loại bỏ chúng chơi.