Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

tương tự như Tetris cổ điển nơi bạn phải đặt các mảnh một cách chính xác để hoàn thành các hàng và loại bỏ chúng chơi.