Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

tương tự như Tetris cổ điển nơi bạn phải đặt các mảnh một cách chính xác để hoàn thành các hàng và loại bỏ chúng chơi.