1000-Blocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi các mảnh khác nhau xuất hiện, bạn sẽ phải đặt chúng trên bảng điều khiển trung tâm, điều chỉnh chúng theo các tảng đá bạn sẽ tìm thấy ở đó để bạn có thể hoàn thành cả hai đường thẳng đứng và nằm ngang. Bằng cách đó, chúng sẽ biến mất bằng cách tự động đánh dấu điểm đánh dấu của bạn.